top of page

2020 - 2021

2020 och 2021 var en tid då pandemin runt Covid-19 rådde. Konserter ställdes in och det fanns ytterst få tillfällen för framträdanden inför publik.

  • 10 maj Graham Jarvis framförde "Mot havet" i Mullhyttans kyrka, med Sara Hansen på piano.

bottom of page