top of page

2020 - 2021

2020 och 2021 var en tid då panedmin runt Covid - 19 påverkade hela världen. Konserter ställdes in och det fanns få tillfällen till framträdanden med publik.

  • 10 maj Graham Jarvis framförde "Mot havet" i Mullhyttans kyrka, med Sara Hansen på piano.

bottom of page