top of page

2009

Uruppförande av bl.a. "Till klarhet" som senare ligger till grund för konstvideoinstallationen "Okänt land".

  • 14 maj "När natten smeker dagen till vila" framfördes vid lunchmusiken i Karlstad domkyrka av Karin Ohlsson (sopran), Hans Nordenborg (orgel) och Miriam Rahnert (valthorn).

 
  • 23 maj Uruppförande av "Till klarhet" i Gagnefs kyrka (Dalarna) med stråkorkestern Capella Sine Nomine från Stockholm samt solist Johnny Hedlund, sopransaxofon. Recension i Dalademokraten. (Se Micaela Hoppe.)

 
  • 13 juli "Natt i staden" framfördes i Grängesbergs kyrka. Musiker: Stefan Sundqvist, Jacob Larsen (trumpet), Martin Florin (valthorn), Ove Holmberg (trombon), Olof Kjellström (tuba) under ledning av Claes Strömbladh.

 
  • 16 juli "Natt i staden" framfördes i Hörkens kyrka (Grängesberg, Dalarna) av samma musiker som 13 juli.

 
  • 16 juli Uruppförande av "Vindar, andetag" för stråkorkester, flöjter, klockspel och harpa. Musiker:Eva Karsvik (piccoloflöjt), Helena Lundkvist (flöjt), Anette Gällstedt (altflöjt), Teri Lee Eriksson (harpa), Niklas Vikersjö (klockspel). Stråkorkester ur Bergslagens Kammarsymfoniker. Dirigent: Stefan Sundqvist.


bottom of page